Resultados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Partidas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ENGADIDAS DUAS PARTIDAS DE MIGUEL ANGEL NAS ROLDAS 7 E 8

Nota sobre a publicación das partidas:

Os comentarios das partidas están baseados nos análisis do Rybka 4 mentras se introducen as xogadas, así que son orientativos e non exentos de erros. Tan so se añaden os máis evidentes.

Inscricións


Escola Luguesa de Xadrez e Asociación Cultural Xaquedrum.


Custo inscrición:

20 euros a ingresar no número de conta: 2091-0101-12-3000550685, débese indicar nº DNI e nome e apelidos.

Todo participante no torneo que non ingrese a inscrición antes do 9 de novembro non será emparellado.


Ronda 6