Resultados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Partidas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ENGADIDAS DUAS PARTIDAS DE MIGUEL ANGEL NAS ROLDAS 7 E 8

Nota sobre a publicación das partidas:

Os comentarios das partidas están baseados nos análisis do Rybka 4 mentras se introducen as xogadas, así que son orientativos e non exentos de erros. Tan so se añaden os máis evidentes.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Premios 2012

Premios do III Torneo Cidade de lugo:

XeralElo <1800Sen Elo FIDEEscola LuguesaCategoría femininaSub 10
1º   450 € + trofeo
2º   250 €
3º   225 €
4º   200 €
5º ao 6   100€
1º   70 €
2º   40 €
3º   20 €
1º   70 €
2º   40 €
3º   20 €
1º   70 €
2º   40 €
3º   20 €
1º   70 €
2º   40 €
3º   20 €

1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofe

Bases III Torneo Cidade de Lugo

Sala de xogo: Sala multiusos da nave de asociacións, no parque de Frigsa.

Ritmo de xogo:90 minutos por xogador + 30 segundos de incremento por xogada.
O torneo disputarase a diario polo sistema suízo a 9 roldas, e será válido para a obtención de elo FIDE

 • 1ª rolda: 10 de novembro ás 10:00 horas
 • 2ª rolda: 10 de novembro ás 16:30 horas
 • 3ª rolda: 11 de novembro ás 16:30 horas
 • 4ª rolda: 17 de novembro ás 10:00 horas
 • 5ª rolda: 17 de novembro ás 16:30 horas
 • 6ª rolda: 18 de novembro ás 16:30 horas
 • 7ª rolda: 24 de novembro ás 10:00 horas
 • 8º rolda: 24 de novembro ás 16:30 horas
 • 9º rolda: 25 de novembro ás 16:30 horas

Empregarase un programa informático para realizar os emparellamentos, aos cales non se poderá reclamar
Byes:Pódense pedir 3 byes (de medio punto cada un) ata a séptima rolda (incluída), deberanse solicitar vía e-mail á dirección xaquedrum@gmail.com ou por escrito na sala de xogo, cunha antelación de 2 horas o final da rolda anterior.
Todo participante no torneo que non ingrese a inscrición antes do 11 de novembro non será emparellado. A inscrición é de 20 €.
Permítese un tempo de demora de 60 minutos con respecto á hora de inicio de rolda; transcorrido o cal si un xogador non está presente perderá a partida.
Todo xogador que non se presente a unha rolda sen causa xustificada será eliminado do torneo.
Premios non acumulables e o xogador recibirá o de maior cuantía ée se é a mesma cuantía o de maior categoría. Os premios estarán sometidos á retención fiscal correspondente.

Sistemas de desempate a sortear tras a derradeira sesión:
 • Progresivo ate as derradeiras consecuencias
 • Número de partidas xogadas
 • Bucholz total
 • Bucholz mediano quitando o peor resultado
De manterse o empate seguirase por esta orde: Resultado particular e xogador que leva as negras

Todos os xogadores deberán estar federados na FEDA, non se admitirá no torneo a ningún xogador que non estea federado.
Antes do inicio da primeira rolda publicaranse as ordes de forza ordenados por ELO FIDE, si non tivese elo FIDE considerarase o FEDA como FIDE a efectos de orde de forza inicial.
As decisións do árbitro poderanse reclamar a un comité. O comité estará formado polo director do torneo e por dous xogadores titulares e dous reservas.
Non se permitirán análise na sala de xogo.
Recoméndase aos participantes a notificación a algún árbitro cando, por razón xustificada abandonen a sala de xogo no transcurso da súa partida
A Organización resérvase o dereito a modificar as bases do III Torneo Cidade de Lugo sin outra obriga máis que a de publicalas na páxina web: www.xaquedrum.es.
A participación no Torneo supón a aceptación destas bases.